Centre Interculturel Franco-Chinois; Accueil, aimité, échange !

vendredi 29 juillet 2011

Une comptine chinoise---Petite étoile

 
小星星
Petite étoile
Chanson enfantine
(Chinois)


一闪一闪亮晶晶,
满天都是小星星
挂在天空放光明,
好像许多小眼睛
一闪一闪亮晶晶,
满天都是小星星
Chanson enfantine
(Français)

Lumière clignotante,
Scintille, petite étoile.
Suspendues dans le ciel, elles brillent
Comme de nombreux petits yeux.
Lumière clignotante,
Scintille, petite étoile.
 
xiao xing  xing

yi1 shan3 yi1 shan3 liang4 jing1 jing1
man3 tian1 dou1 shi4 xiao3 xing1 xing1
gua4 zai4 tian1 kong1 fang4 guang1 ming2,
hao3 xiang4 xu3 duo1 xiao3 yan3 jing1
yi1 shan3 yi1 shan3 liang4 jing1 jing1,
man3 tian1 dou1 shi4 xiao3 xing1 xing1

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire